13 april 2022

De Corona-crisis heeft de nieuwe manier van werken volop in de schijnwerpers geplaatst. Remote working en digitalisering, voor zover nog niet geïmplementeerd op de werkvloer, gingen er sterk op vooruit en maken van dit ‘nieuwe normaal’ een absolute blijver. Toch blijft het in deze gewijzigde context van groot belang om alle medewerkers een houvast te bieden en oog te blijven hebben voor efficiëntie en een mensgerichte aanpak. ‘Flexibiliteit’ blijkt daarbij vaak het toverwoord.

In 2021 organiseerde de Jongerenraad een enquête onder haar leden en hun respectieve kantoren om te peilen naar hun bezorgdheden en uitdagingen rond het welzijn op het werk. Uit de antwoorden kwamen de professionele uitdagingen, de permanente vorming en de sociale contacten naar voor als belangrijkste positieve prikkels. De dagelijkse werkdruk, het onevenwicht in de balans tussen werk en privé, en de administratieve lasten bleken dan weer een rem op de motivatie.

In het zoeken naar verbeteringen werd besloten om een panelgesprek te organiseren rond vier thema’s:

  • Flexibiliteit op het werk
  • Organisatie van het team
  • Permanente vorming
  • Evaluatie en verdere evoluties

Drie gastsprekers vertellen in een vier korte video’s over welke initiatieven er in hun kantoren werden opgezet en hoe ze het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren in de toekomst verder zien evolueren: Vincent De Wulf (bedrijfsrevisor CDP Partners), Isabelle Meunier (director PwC) en Barbara Dequae (Health, People & Sustainability Manager Vandelanotte). Moderatrice is Laura Guarino (bedrijfsrevisor Vandelanotte).

 

 

 

 

 

 

Gerelateerd

Vergoeding covid 25b – Wallonie : Nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR

Opdracht van overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van de COVID-uitkeringen die door de Waalse Regering worden toegekend. ITAA en IBR ontwikkelen verslag van feitelijke bevindingen

Mededeling 2022/02: Omzendbrief RIZIV en FOD Volksgezondheid aan de ziekenhuizen betreffende de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming in het kader van de COVID-19 epidemie: verificatie door de bedrijfsrevisor van het gemiddeld afdrachtenpercentage 2019