9 juni 2021

U vindt hieronder het verzoek van het IBR aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) om een advies te publiceren over de problematiek van de overgedragen verliezen en het behoud van de bestemde fondsen in de vzw's, ivzw's en stichtingen.

Gerelateerd

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Openbaarmakingsverplichtingen in hoofde van de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap bij onmiddellijke sluiting van de vereffening”

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de taks tot vergoeding der successierechten”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)”