29 mei 2015

Momenteel loopt er onder alle entiteiten van de Vlaamse overheid een bevraging rond ’Single Audit’. Hierbij wordt o.m. gepeild naar de huidige efficiëntiewinsten, verbeterpunten enz.

De bevraging gaat uit van het Departement Financiën en Begroting. Via de enquête wenst het departement invulling te geven aan de beleidsnota van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, Annemie Turtelboom. In die beleidsnota wordt er immers een evaluatie van het project Single Audit voorzien. De resultaten van de enquête zullen ook in een globale nota aan de minister worden overgemaakt en aan de stuurgroep Single Audit worden bezorgd. Vanuit de stuurgroep kunnen dan verbetervoorstellen worden uitgewerkt.

De bevraagde instellingen betreffen allemaal entiteiten met een aparte rechtspersoonlijkheid die volgens het Rekenhof tot de significante groepsonderdelen binnen de Vlaamse consolidatiekring behoren:

 • Vlaams agentschap voor personen met een handicap,
 • Vlaamse vervoersmaatschappij - de Lijn,
 • Kind & Gezin,
 • Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding,
 • Vlaamse radio- en televisieomroep,
 • Fonds jongerenwelzijn,
 • Agentschap voor innovatie door wetenschap en innovatie,
 • Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs,
 • Waterwegen en zeekanaal nv,
 • Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden,
 • Fonds voor het flankerend economisch beleid,
 • Vlaamse milieumaatschappij,
 • Vlaams agentschap ter bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie,
 • Vlaamse landmaatschappij,
 • De scheepvaart nv,
 • Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek,
 • Vlaams zorgfonds (S 13.14),
 • Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen (S 13.12 ).

Bron: Audit, Control & Governence, 2015, nr. 11, p. 7

Gerelateerd

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid

Eerste editie van de 'Dag van de publieke sector'

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist

Mededeling 2021/14: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2021 Vlaamse overheid