8 januari 2016

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief tot oprichting van een Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen die van toepassing zijn bij de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen.

De adviescommissie heeft als hoofdopdracht door middel van adviezen bij te dragen tot de verdere uitdieping van de boekhoudkundige principes en rapporteringsmaatregelen van toepassing op alle Vlaamse ministeries, DAB's en Vlaamse rechtspersonen.

Door haar adviezen creëert de commissie de nodige uniformiteit om tot een regelmatige boekhouding en rapportering te komen. Dit is een volgende stap bij de verdere ontwikkeling van een éénvormige interpretatie van de boekhoudregels.

Bron: Beslissingen van de Vlaamse regering, 8 januari 2016

Gerelateerd

Omzendbrief 2014/01: Vlaams Rekendecreet – Handleiding van de boekhoudregels als referentiekader voor de in Vlaamse entiteiten toe te passen boekhoudregels