13 december 2016

Het Belgisch Staatsblad van 13 december (2de editie) publiceerde de wet van 7 december 2016 tot organisatie van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. De nieuwe wet treedt uiterlijk op 31 december 2016 in werking.

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR

Mededeling 2020/16: Wijziging van de wet van 7 december 2016 door de wet van 20 juli 2020