Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is in werking getreden op 1 mei 2019. Met het WVV tracht de wetgever België opnieuw aantrekkelijker en competitiever te maken als vestigingsland voor ondernemingen en maakt men het vennootschapsrecht eenvoudiger en meer flexibel. We verzamelen hier de voor de bedrijfsrevisoren meest essentiële informatie op één overzichtelijke pagina.

Wettelijke basis

Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen

 

Publicaties van het IBR specifiek voor bedrijfsrevisoren

IBR Mededeling 2019/09 | Bijlage 1: Kerndata van het overgangsrecht | Bijlage 2: Concordantietabel van de bijzondere opdrachten (update 19 september 2019)

IBR Mededeling 2020/13: 'Reparaties' aan het WVV door de wet van 28 april 2020

FAQ: Overgang van het W.Venn. naar het WVV (update 26 juni 2020)

Compilatie van teksten ten behoeve van bedrijsfrevisoren en concordantietabel

 

Brochures

Hervorming ondernemings- en vennootschapsrecht : Wat kan ik ermee?
(Brochure VBO, FOD Justitie, Fednot en Graydon Belgium NV)

 

Exemplatieve lijst van dwingende bepalingen

Lijst ten exemplatieve titel van dwingende bepalingen van het WVV vanaf 1 januari 2020 voor reeds bestaande vennootschappen en verenigingen op 1 mei 2019

 

Parlementaire vragen en antwoorden inzake het WVV

Parlementaire vraag betreffende de coöperatieve vennootschap

Parlementaire vraag betreffende de opt-in regeling in het WVV