23 juni 2023

De invoeringstermijn voor ISRS 4400-rapporten met betrekking tot de financiële verantwoording van het programma voor door de DGD erkende NGO’s, opgesteld door bedrijfsrevisoren van NGO's krachtens artikel 47 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking, wordt uitgesteld. 

De invoering van de verantwoordingsrapporten van 2022, aanvankelijk gepland voor 30 juni 2023, wordt uitgesteld tot 30 september 2023. 

Het modelverslag is beschikbaar op de ICCI-website.

Gerelateerd

Mededeling 2022/16: Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s die erkend zijn door de DGD

Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2016/03: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en specifieke controleopdrachten in die organisaties