24 oktober 2023

Het Europees Parlement heeft op 18 oktober 2023 in plenaire zitting de gedelegeerde handeling (+ bijlage) tot vaststelling van de eerste reeks Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage (ESRS) formeel goedgekeurd. Sommige leden van de EVP-fractie maakten bezwaar tegen de handeling, maar dit werd door een meerderheid van de EP-leden verworpen.

De gedelegeerde handeling werd eind juli door de Commissie gepubliceerd en bestaat uit twaalf sectoroverstijgende standaarden, die gedetailleerde rapportagevereisten introduceren over de impact van bedrijven op het milieu, mensenrechten, sociale normen en governancefactoren, in overeenstemming met de CSRD richtlijn. De gedelegeerde handeling is vervolgens aan het Parlement en de Raad toegezonden voor een controleperiode van vier maanden. Als de Raad geen bezwaar maakt tegen de gedelegeerde handeling, zullen de nieuwe normen vanaf 1 januari 2024 van kracht zijn voor de eerste bedrijven die ze toepassen.

Ondernemingen moeten nu de implementatie van de verslaggevingsvereisten voorbereiden. EFRAG zal periodiek aanvullende niet-bindende technische richtsnoeren publiceren over de toepassing van ESRS, met name over materialiteitsbeoordeling en over verslaggeving met betrekking tot waardeketens, die binnenkort gepubliceerd zouden moeten worden.

Gerelateerd

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Mededeling 2024/11: Erkenning voor het verstrekken van assurance over duurzaamheidsinformatie - vereisten voor de permanente vorming