3 augustus 2023

Jan Laplasse, diensthoofd communicatie IBR

 

De Europese Commissie heeft op 31 juli 2023 de Europese Standaarden voor Duurzaamheidsrapportage (ESRS) aangenomen voor gebruik door alle bedrijven die onderworpen zijn aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hiermee is opnieuw een stap vooruit gezet in de transitie naar een duurzame EU-economie.

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) kreeg in juni 2020 van de Europese Commissie de opdracht om nieuwe EU-standaarden voor duurzaamheidsrapportage voor te bereiden, en in november 2022 diende EFRAG zijn definitieve ESRS-ontwerp in, na zijn oorspronkelijke ontwerpen te hebben gewijzigd om de administratieve last voor bedrijven te verlichten en het aantal verslagleggingsvereisten met de helft te hebben verminderd.

Mairead McGuinness, Commissaris voor Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarkten Unie, zei: “De standaarden die we vandaag hebben aangenomen zijn ambitieus en vormen een belangrijk hulpmiddel dat de EU’s agenda voor duurzame financiering ondersteunt. Ze vinden de juiste balans tussen het beperken van de last op rapporterende bedrijven, terwijl ze tegelijkertijd bedrijven in staat stellen om de inspanningen die ze leveren om aan de Green Deal Agenda te voldoen, te tonen en dienovereenkomstig toegang te hebben tot duurzame financiering.”

De standaarden dekken het volledige spectrum van milieu-, sociale en bestuurlijke vraagstukken, waaronder klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten. Ze bieden investeerders informatie om de duurzaamheidsimpact van de bedrijven waarin ze investeren te begrijpen. Ze houden ook rekening met discussies met de International Sustainability Standards Board (ISSB) en het Global Reporting Initiative (GRI) om een zeer hoge mate van interoperabiliteit tussen EU en wereldwijde standaarden te verzekeren en dubbele rapportage door bedrijven te voorkomen.

De Commissie heeft nu haar definitieve gedelegeerde handeling vastgesteld. De ESRS die entiteiten moeten gebruiken voor hun duurzaamheidsverslaggeving zijn opgenomen in bijlage I en bijlage II van de ontwerpverordening.

Klik op deze website van de Europese Commissie voor toegang tot de vastgestelde definitieve gedelegeerde handeling en de bijlagen (scroll naar beneden naar "Commission adoption") - deze pagina biedt ook toegang tot vertalingen van de teksten in de andere officiële Europese talen. Er is ook een document met vragen en antwoorden (Belgische inzendingen inbegrepen) over het ESRS beschikbaar.

In een verklaring op haar website verwelkomt IOSCO de publicatie van het ESRS "en in het bijzonder de aankondiging van de Europese Commissie dat zij de ISSB-standaarden erin heeft geïntegreerd".

EFRAG werkt ook al aan een IFRS-ESRS-mappingtabel die in conceptversie beschikbaar is op de EFRAG-website.

De door de Commissie goedgekeurde gedelegeerde handeling zal in de tweede helft van augustus formeel ter toetsing worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. De toetsingsperiode duurt twee maanden en kan met nog eens twee maanden worden verlengd. Het Europees Parlement en de Raad kunnen de gedelegeerde handeling verwerpen, maar niet wijzigen.

Gerelateerd

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Mededeling 2024/11: Erkenning voor het verstrekken van assurance over duurzaamheidsinformatie - vereisten voor de permanente vorming