6 mei 2024

Op 17 oktober 2023 heeft de Europese Commissie Richtlijn (EU) 2023/2775 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de aanpassingen van de groottecriteria voor microondernemingen, kleine, middelgrote en grote ondernemingen of groepen, vastgesteld. De omzetting van deze richtlijn werd uitgevoerd door de aanneming van de wet van 27 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis.

Schematisch ziet de indexatie van de grensbedragen er als volgt uit:

 

 Huidige drempelsNieuwe drempels

Kleine vennootschappen

(1:24 WVV)

Vennootschap die twee van de  volgende drie criteria niet overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: € 9.000.000;
 • balanstotaal: € 4.500.000.

Vennootschap die twee van de volgende drie criteria niet overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: € 11.250.000;
 • balanstotaal: € 6.000.000.

Microvennootschappen

(1:25 WVV)

Vennootschap die twee van de volgende drie criteria niet overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: € 700.000;
 • balanstotaal: € 350.000.

Vennootschap die twee van de volgende drie criteria niet overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: € 900.000;
 • balanstotaal: € 450.000.

Groepen van beperkte omvang

(1:26 WVV)

Vennootschappen, op geconsolideerde basis, die twee van de volgende drie criteria niet overschrijden:

 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 250;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: € 34.000.000;
 • balanstotaal: € 17.000.000.

Vennootschappen, op geconsolideerde basis, die twee van de volgende drie criteria niet overschrijden:

 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 250;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: € 42.500.000;
 • balanstotaal: € 21.250.000.

Kleine (i)vzw’s

(3:47, § 2 WVV)

Vereniging die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

 • een jaargemiddelde van 5 werknemers, bepaald overeenkomstig artikel 1:28, § 5;
 • in totaal € 334.500 aan andere dan niet-recurrente ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;
 • in totaal € 1.337.000 aan bezittingen;
 • in totaal € 1.337.000

Vereniging die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

 • een jaargemiddelde van 5 werknemers, bepaald overeenkomstig artikel 1:28, § 5;
 • in totaal € 391.000 aan andere dan niet-recurrente ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;
 • in totaal € 1.562.000 aan bezittingen;
 • in totaal € 1.562.000 aan schulden.

Kleine stichtingen

(3:51, § 2 WVV)

Stichting die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

 • een jaargemiddelde van 5 werknemers, bepaald overeenkomstig artikel 1:28, § 5;
 • in totaal € 334.500 aan andere dan niet-recurrente ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;
 • in totaal € 1.337.000 aan bezittingen;
 • in totaal € 1.337.000 aan schulden.
Stichting die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:
 • een jaargemiddelde van 5 werknemers, bepaald overeenkomstig artikel 1:28, § 5;
 • in totaal € 391.000 aan andere dan niet-recurrente ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;
 • in totaal € 1.562.000 aan bezittingen;
 • in totaal € 1.562.000 aan schulden.

Deze indexering is van toepassing op boekjaren die aanvangen na 31 december 2023 en zal geen impact hebben op de lopende commissarismandaten, aangezien de duur van het mandaat van een commissaris is vastgelegd op drie jaar, overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wat de grote verenigingen en stichtingen betreft, dient te worden opgemerkt dat er tot nu toe geen actualisering van de drempels is gepland. De artikelen 1:28, § 1 WVV ((i)vzw’s) en 1:30, § 1 WVV (stichtingen) blijven ongewijzigd en bepalen dat deze entiteiten als klein worden beschouwd indien zij op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 EUR;
 • balanstotaal: 4.500.000 EUR;
 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50.

Gerelateerd

Wet van 8 januari 2024: wijziging van het WVV wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Gemeenschappelijk bericht Fednot-ITAA-IBR: Procedure toepasselijk op de aanpassing van de statuten aan het WVV na 1 januari 2024

Aanpassing statuten bedrijfsrevisorenvennootschap aan het WVV: tijd tot uiterlijk 1 januari 2024

Aurélia Wiatr, juridisch attaché IBR