23 augustus 2023

Olivier de Bonhome, voorzitter van de Commissie Dienstverlening aan de leden

 

Zoals aangekondigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering, wil het IBR ten dienste staan van zijn leden om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun dagelijkse professionele activiteiten.

Een grote moeilijkheid waarmee we te maken hebben is de toenemende complexiteit en voortdurende evolutie van de wetgeving die van belang is voor het beroep.

Het voorstel van de voorzitter van het ICCI, Lieven Acke, om toegang te bieden tot de online wetgevingsdatabank van die Keure, “Omnilegie”, leek de Raad van het IBR daarom een goed idee.

Omnilegie bevat inderdaad een uitgebreide collectie van wetgeving met annotaties. Elk geannoteerd wetboek, zoals het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het Wetboek van economisch recht, het Burgerlijk wetboek, het Strafwetboek, enzovoort, kan dus geraadpleegd worden.

Bovendien zorgt de krachtige en gebruiksvriendelijke zoekmachine ervoor dat u snel vindt wat u zoekt. De zoekfuncties zijn vrij uitgebreid en er kan apart worden gezocht op commentaar, bibliografie en rechtspraak per wetsartikel (inclusief ook deze van de wet van 7 december 2016 en de koninklijke besluiten).

Als voorzitter van de Commissie Dienstverlening aan de leden ben ik dan ook verheugd te kunnen melden dat Omnilegie voor de bedrijfsrevisoren en stagiairs-bedrijfsrevisoren gratis beschikbaar is via het Portaal.

Wij hopen dat dit nuttig voor u zal zijn en staan altijd open voor uw opmerkingen en suggesties.

 

Gerelateerd

Mededeling 2022/08: Wijziging van de voorwaarden voor de toekenning en tot intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren door het Instituut en verruiming van de uitzondering op het beroepsgeheim

Opheffing van enkele oude Koninklijke Besluiten

Regels voor toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor bijgewerkt