21 september 2022

Hieronder vindt u  de reactie van de Raad van het IBR op het ontwerpadvies 'Omzetting van een vennootschap: gevolgen voor de jaarrekening' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Gerelateerd

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Openbaarmakingsverplichtingen in hoofde van de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap bij onmiddellijke sluiting van de vereffening”

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de taks tot vergoeding der successierechten”

De staat van activa en passiva