10 oktober 2023

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

 

De FIDEF verenigt de beroepsverenigingen van accountants en bedrijfsrevisoren uit 37 Franstalige landen over de hele wereld. Ook het IBR en het ITAA zijn lid. Het IBR heeft altijd een belangrijke rol gespeeld binnen FIDEF, onder andere door actief deel te nemen aan haar activiteiten en door eerder het voorzitterschap van FIDEF te bekleden.

Na veel voorbereidend werk werd een ledenvergadering gehouden over het ontwerp van het nieuwe strategisch plan van FIDEF, als opstap naar de Algemene Vergadering in Montpellier op 26 september 2023. Vervolgens werden statutaire verkiezingen gehouden om een deel van de Raad van Bestuur te vernieuwen. Deze bekrachtigde uiteindelijk de kandidatuur van voormalig ondervoorzitter Benoît Vanderstichelen, Belgisch vertegenwoordiger (ITAA), als voorzitter voor de komende twee jaar. Deze kandidatuur werd onder meer gesteund door het IBR.

Volgens de FIDEF-traditie kan de voorzitter in zijn werk ondersteund worden door een permanente gast uit zijn land. Daarom werd overeengekomen dat Jean-Luc Kilesse (ITAA) en Fernand Maillard (IBR) permanente gasten zullen zijn in het FIDEF-bestuur, met raadgevende stem, om de voorzitter bij te staan.

We wensen Benoît een succesvol voorzitterschap toe.

Gerelateerd