2 oktober 2023

We vernemen met droefheid het overlijden van Eric Mathay, voormalig raadslid en penningmeester van het IBR. Hij was bedrijfsrevisor erkend door de FSMA en de BNB, gecertificeerd accountant, gerechtsdeskundige en erkend bemiddelaar. Hij werd 67 jaar.

Eric Mathay (°Ukkel, 17 september 1956) behaalde in 1978 een graduaat in het administratief recht en een licentie handels- en financiële wetenschappen optie revisoraat in 1981. Na zijn stage legde hij eind 1983 de eed af als bedrijfsrevisor. Na enkele jaren gewerkt te hebben voor het bedrijfsrevisorenkantoor Hoste, richtte hij in 1988 de BV Eric Mathay op. In 1997 vervoegde hij het audit- en accountancykantoor Bollen, Mathay & Associates (vandaag BMA). 

Naast zijn revisorale activiteiten was Eric Mathay ook een veel en graag geziene confrater op het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Hij maakte er in 2007 zijn entrée als raadslid en drie jaar later ook als secretaris-penningmeester van het beroepsinstituut, een mandaat dat hij uitoefende tot 2019. Van 2010 tot 2018 zetelde hij er ook in het Uitvoerend Comité. Opmerkelijk was ook zijn toewijding en inzet voor diverse commissies en werkgroepen: voorzitter van de Commissie non-profit en lid van de stagecommissie, de commissie kwaliteitscontrole, de commissie publieke sector, de coördinatiecel politieke partijen, de werkgroep gerechtsdeskundigen en de werkgroep observatorium van de openbare aanbestedingen. Verder engageerde hij zich ook als jurylid voor het bekwaamheidsexamen en als bestuurder-penningmeester voor het Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (ICCI).

Eric was daarnaast ook lid en vervolgens voorzitter van het auditcomité van de Europese Investeringsbank en oefende diverse commissarismandaten uit in de financiële en verzekeringssector en in de non-profitsector. In 2018 werd hij aangesteld als regent bij de Nationale Bank van België.

Wie Eric kende, weet dat hij een plichtsbewust, toegewijd en professioneel confrater was, die zijn taken ter harte nam en nauwkeurigheid en transparantie hoog in het vaandel droeg.

Namens de raad en het personeel van het IBR bieden we zijn familie ons medeleven aan. We verliezen met Eric een erg toegewijd raadslid en confrater.

Open hier het overlijdensbericht

 

Gerelateerd

Voormalig IBR-voorzitter André Hoste overleden

Algemene Vergadering van 26 april 2024: oproeping en agenda

Update : financiële documenten beschikbaar

Mededeling 2024/08: Assuranceopdracht over de duurzaamheidsinformatie - Algemene Vergadering 2024