Datum donderdag 6 oktober 2022 - 19:00 -22:00
Locatie Van der Valk Hotel Antwerpen (Lieutenant Lippenslaan 66, 2140 Borgerhout (Antwerpen))
VAN IMPE Patrick


Na meer dan twee jaar onderbreking ten gevolge van de Covid-pandemie heeft de Raad van het IBR beslist om de 'regionale avondontmoetingen' een nieuw leven in te blazen. Dit informele netwerkevent heet voortaan 'Revi-Night' en heeft een dubbel doel:

  • Het netwerken tussen beroepsbeoefenaars uit dezelfde regio bevorderen;
  • De informatiestroom tussen het Instituut en zijn leden verbeteren. 

Tijdens een gezellig diner zullen de bedrijfsrevisoren ideeën kunnen uitwisselen over diverse onderwerpen die het beroep aanbelangen en hun bekommernissen delen met de Raadsleden. 

De Raad heeft eveneens beslist dat de deelname aan Revi-Night geldt voor 2 uren permanente vorming.

Deelnamekosten: 60,00 €, te storten op volgend rekeningnummer: BE61 0012 0738 0117. 

Wij hopen u daar talrijk te ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten, 

Patrick Van Impe

Voorzitter

Documentatie