6 december 2002

Gelet op de wet van 22 juli 1953 (art. 18 bis) houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1956, de wet van 21 februari 1985 en de wet van 7 mei 1999;
 
Gelet  op  de  wet  van  20  september  1948  (art.  15 bis)  houdende  organisatie  van  het  bedrijfsleven, gewijzigd bij de wet van 21 februari 1985 en de wet van 7 mei 1999;

Gelet  op  de  adviezen  van  de  Hoge  Raad  voor  de  Economische  Beroepen  van  16 maart en 16 november 1989;

Heeft  de  Raad  van  het  Instituut  der  Bedrijfsrevisoren  op  zijn  zitting  van  7  februari 1992    de    normen    betreffende    de    opdracht    van    de    bedrijfsrevisor    bij    de    ondernemingsraad goedgekeurd. Deze normen zullen toepasselijk zijn met ingang van 1 maart 1992.

De   Raad   heeft   de   aanpassingen   aan   deze   normen   aan   het   Wetboek   van  Vennootschappen   en   zijn   uitvoeringsbesluiten   aangenomen   in   zijn   zitting   van   6 december 2002.