28 januari 2021

Deze technische nota is gebaseerd op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (p. 33239). Deze technische nota zal bijgevolg slechts kunnen worden toegepast al naargelang van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft de aandacht gevestigd op de kerndata van het overgangsrecht in bijlage 1 van IBR-Mededeling 2019/09. Het IBR heeft ook Frequently Asked Questions in dat verband uitgewerkt.

Met het oog op de latere goedkeuring van een norm over dit onderwerp, kunnen opmerkingen en commentaren in het kader van de toepassing van deze technische nota aan ons worden overgemaakt op het volgende e-mailadres: tech@ibr-ire.be.