Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck
Diensthoofd

T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

Sandra Hovart
dossierbeheerder

T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

Hilde Meeussen
dossierbeheerder

T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Samira Bensaoud
dossierbeheerder
T. 02/509.00.39
E. s.bensaoud@ibr-ire.be 


Enkel toegankelijk voor stagiairs en bedrijfsrevisoren met login.

Opgelet! Om onderstaande documenten te downloaden, bevelen we Microsoft Edge of Mozilla Firefox aan.

 

Stageseminaries 2024

Algemeen boekhouding en opstelling van jaarrekeningen (14 mei) : | 
Beroepsethiek en onafhankelijkheid (17 mei ) : 
Bijzondere opdrachten (22 mei ) : | | Bijlagen : 
Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening ( 6 mei en 5 juni  ) : | Case Studies :  Oplossingen : 
Controleversag (8 mei ) :  | Bijlagen : 
Externe controle en internationale controlestandaarden (28 mei en 29 mei) : Slides | Examens : 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023
Financiële analyse (  ) :  |  
Internationale standaarden voor jaarrekeningen (24 mei ) : 
Interne beheersing en risicomanagement ( 2 mei en 13 mei  ) :  | Handouts : 
Ondernemingsraad (6 juni) :  |  |  
Vennootschapsrecht (27 mei ) :  | 

 

Stageseminaries 2023

Algemeen boekhouding en opstelling van jaarrekeningen (4 mei) : Slides | Voorbeelden art 15
Beroepsethiek en onafhankelijkheid (30 mei) : Slides
Bijzondere opdrachten (9 juni) : Slides | Syllabus | Bijlagen : 0 | 1NRM| 1.1 | 2| 2B | 3| 3B| 3.1 | 4.1| 4.2 NRM | 4.2 2019| 4.3NRM | 4.3 2019| 5 | 5B | 5.1 | 6 B| 7 | 10.1 | 10.2
Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening (1 juni - 8 juni) : Slides | Case Studies : 1 2 4 2020 | NL ICCi | ISA 600 FR | CBN 2022 11 | CBN 2022 9 | CBN 2013 4 | CBN 2013 3 | Oplossingen : Case day 2 accounting | Case 4
Controleversag (5 mei) : slides | Bijlagen : Audit reporting at a glance |CBN advies 2020 | IAASB Audit Reporting | IBR ISA 570 Beslissingboom | IBR Mededeling comfortletter | KB 29 april 2019 |ONT-BIJK-NRM Coord 2021
Externe controle en internationale controlestandaarden (3 mei - 9 mei) : Slides - Examen 2019 - Examen 2020 - Examen 2021 - Examen 2022
Financiële analyse (5 juni) : Slides | Kasstroomtabel | Recor Bedding JRR | Recor Bedding Analyse
Internationale standaarden voor jaarrekeningen (6 juni) : Slides
Interne beheersing en risicomanagement (10 mei en 26 mei) : Slides | Handouts : H0 H1 H2
Ondernemingsraad: Slides | video deel 1 | video deel 2
Vennootschapsrecht (25 mei) : Syllabus | Voorbeeld examens

Stageseminaries 2022

Algemeen boekhouding en opstelling van jaarrekeningen (10 mei) : slides
Beroepsethiek en onafhankelijkheid (9 mei) : slides
Bijzondere opdrachten (14 juni) : slides | syllabus | bijlagen
Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening (7 en 15 juni): slides | case studies | bijlagen |oplossingen Case study 2 - Case day 2 accounting - Case 4
Controleversag (3 mei) : slides | Bijlagen : Mededeling comfortletter |IAASB Auditor Reporting |IBR ISA 570 Beslissingboom|Audit reporting at a glance|KB 29 april 2019|Wet 23 maart 2019|CBN Advies 2020|ONT-BIJK-NRM 2021|Toepassingen Handouts
Externe controle en internationale controlestandaarden (18 mei en 24 mei) : slides
Financiële analyse (10 juni) : slides
Internationale standaarden voor jaarrekeningen (1 juni) : Slides | Cases Studies : 1|2|3|4|5
Interne beheersing en risicomanagement (4 en 11 mei) : slides | Handouts : overview |H0|H01|H02|H03|H04|H05|H06|H07-1|H07-2|H07-3|H08|H09|H10|Riskpoints
Ondernemingsraad (2 mei): slidesSyllabi | Bijlage 5
Vennootschapsrecht (23 mei) : syllabus | voorbeeld examens

Stageseminaries 2021

webinar algemeen boekhouden (4 mei): slides
webinar externe controle en ISA's (5 mei): slides | case study
webinar vennootschapsrecht (10 mei) : syllabus  case study
webinar consolidatie (12 mei) : slides | Case study 1 | Case Study 2 | Case Study 3 | Case Study 4 | geconsolideerde jaarrekening model | CBN 2013-3 | CBN 2013-4 | Ext. Commissarisverslag || Solutions : CS2 | CS4
webinar ondernemingsraad (19 mei) : slides | praktische tips
webinar Internationale Standaarden voor jaarrekeningen (IFRS) (21 mei) : slides

webinar Controleverslag (26 mei) : slides | Bijlagen : Audit Reporting | CBN Advies | IAASB Auditor Reporting |           IBR ISA 570 beslissingsboom | Mededeling Comfortletter | KB 29 april 2019 | Toepassingen | Toepassing 1 | Toepassing 2 | Toepassing 3 | Toepassing 4 | Toepassing 4bis | Toepassing 4ter | Toepassing 5 | Toepassing 6 | Toepassing 7 | Toepassing 7bis 

webinar Beroepsethiek en onafhankelijkheid (2 juni) : slides | cases
webinar Financiële Analyse (4 juni) : slides | kasstroomtabel
webinar Bijzondere Opdrachten (10 juni) : slides | syllabus | Bijlage1 |Bijlage 1.1| Bijlage 2 | Bijlage3 | Bijlage 3.1| Bijlage 4.1 | Bijlage 4.2 | Bijlage 4.3 |Bijlage 5 | Bijlage 6 | Bijlage 7 | Bijlage 10.1 | Bijlage 10.2
webinar Interne beheersing en risicomanagement I & II (6 en 17 mei) : slides | Handouts : overview | H0 |H01 | H02 | H03 | H04 |H05 | H06 | H07-1 |H07-2 |H07-3 |H08|H09|H010
 

Stageseminaries 2020

webinar financiële analyse (4 mei): syllabus
webinar ondernemingsraad (6 mei): syllabus | 24 praktische tips | slides
webinar Internationale standaarden voor jaarrekeningen (7 mei): slides
webinar externe controle en ISA I en II: syllabus
webinar algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen (12 mei): syllabus
webinar bijzondere opdrachten (15 mei): syllabus | slides | bijlagen

webinar interne beheersing en risicomanagement I+II (18 en 20 mei): slides
Case studies: Handouts overview | Coso Framework | HO1 process decomposition | HO2 process description | HO3 risk points | HO4 risks and controls | HO5 controls to be tested | HO6 controls test program | HO7-1 understanding of IT | HO7-2 understanding of GITC | HO7-3 GITC template | HO8 P2P controls matrix template | HO9 OTC controls matrix template | HO10 HR controls matrix template

webinar consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening I (25 mei): slides | geconsolideerde jaarrekening model | case study 1 | case study 2 | detailed explanation solution case 2 | uitdieping case study 2 | case study 3 | case study 4
webinar vennootschapsrecht (26 mei): syllabus | case study
webinar beroepsethiek en onafhankelijkheid (2 juni): slides
webinar consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening II (9 juni): cases | detailed explanation solution case 2
webinar controleverslag (24 juni): slides | toepassing 1 | toepassing 2 | toepassing 3 | toepassing 4 | toepassing 5 | toepassing 6 | toepassing 7 | toepassing 7bis | IBR Mededeling openbare raadpleging ontwerp bijkomende normIBR Mededeling Comfortletter | ISA 570 NL beslissingsboom (1) | ISA 570 NL beslissingsboom (2) | CBN advies correctie van de jaarrekening | Ontwerp bijkomende norm WVV | IAASB Auditor reporting on GC

Stageseminaries 2019

Algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen: model | slides | voorbeelden
Beroepsethiek en onafhankelijkheid: slides deontologie | slides plichtenleer
Bijzondere opdrachten: slides | bijlagen
Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekeningen: slides | model geconsolideerde jaarrekening | commissarisverslag | case study 1 | case study 2 | case study 3 | case study 4oplossingen
Controleverslag: slides | syllabus | boek 'Het commissarisverslag' (versie maart 2019)
Externe controle: slides
Financiële analyse: slides (versie juli 2019)
IFRS: slides
Interne beheersing en risicomanagement: slides (versie juli 2019) | handouts (versie juli 2019)
Ondernemingsraad: slides | syllabus
Vennootschapsrecht: syllabus