Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck

Diensthoofd
T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

 

Sandra Hovart

Management assistant
T.02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

 

Hilde Meeussen

Management assistant
T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Enkel toegankelijk voor stagiairs en bedrijfsrevisoren met login.

Opgelet! Om onderstaande documenten te downloaden, bevelen we Microsoft Edge of Mozilla Firefox aan.

Stageseminaries 2020

webinar financiële analyse (4 mei): syllabus
webinar ondernemingsraad (6 mei): syllabus | 24 praktische tips | slides
webinar Internationale standaarden voor jaarrekeningen (7 mei): slides
webinar externe controle en ISA I en II: syllabus
webinar algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen (12 mei): syllabus
webinar bijzondere opdrachten (15 mei): syllabus | slides | bijlagen

webinar interne beheersing en risicomanagement I+II (18 en 20 mei): slides
Case studies: Handouts overview | Coso Framework | HO1 process decomposition | HO2 process description | HO3 risk points | HO4 risks and controls | HO5 controls to be tested | HO6 controls test program | HO7-1 understanding of IT | HO7-2 understanding of GITC | HO7-3 GITC template | HO8 P2P controls matrix template | HO9 OTC controls matrix template | HO10 HR controls matrix template

webinar consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening I (25 mei): slides | geconsolideerde jaarrekening model | case study 1 | case study 2 | detailed explanation solution case 2 | uitdieping case study 2 | case study 3 | case study 4
webinar vennootschapsrecht (26 mei): syllabus | case study
webinar beroepsethiek en onafhankelijkheid (2 juni): slides
webinar consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening II (9 juni): cases | detailed explanation solution case 2
webinar controleverslag (24 juni): slides | toepassing 1 | toepassing 2 | toepassing 3 | toepassing 4 | toepassing 5 | toepassing 6 | toepassing 7 | toepassing 7bis | IBR Mededeling openbare raadpleging ontwerp bijkomende normIBR Mededeling Comfortletter | ISA 570 NL beslissingsboom (1) | ISA 570 NL beslissingsboom (2) | CBN advies correctie van de jaarrekening | Ontwerp bijkomende norm WVV | IAASB Auditor reporting on GC

Stageseminaries 2019

Algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen: model | slides | voorbeelden
Beroepsethiek en onafhankelijkheid: slides deontologie | slides plichtenleer
Bijzondere opdrachten: slides | bijlagen
Consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekeningen: slides | model geconsolideerde jaarrekening | commissarisverslag | case study 1 | case study 2 | case study 3 | case study 4oplossingen
Controleverslag: slides | syllabus | boek 'Het commissarisverslag' (versie maart 2019)
Externe controle: slides
Financiële analyse: slides (versie juli 2019)
IFRS: slides
Interne beheersing en risicomanagement: slides (versie juli 2019) | handouts (versie juli 2019)
Ondernemingsraad: slides | syllabus
Vennootschapsrecht: syllabus

Stageseminaries 2018

Bijzondere opdrachten

Boekhoudrecht deel 1
Boekhoudrecht deel 2
Consolidatie deel 1
Consolidatie deel 2
Controleverslag
Externe controle
Financiële analyse
Financiële analyse - case study
IFRS
Interne controle
Ondernemingsraad
Plichtenleer
Vennootschapsrecht

 

Stageseminaries 2017

Bijzondere opdrachten

Boekhoudrecht deel 1
Boekhoudrecht deel 2
Consolidatie deel 1
Consolidatie deel 2
Controleverslag
Externe controle
Financiële analyse
IFRS deel 1
IFRS deel 2
Interne controle
Ondernemingsraad
Plichtenleer
Vennootschapsrecht

 

Stageseminaries 2016

Bijzondere opdrachten
Boekhoudrecht deel 1
Boekhoudrecht deel 2
Consolidatie
Controleverslag
Externe controle
Financiële analyse deel 1
Financiële analyse deel 2
IFRS
Interne controle
Ondernemingsraad
Plichtenleer
Vennootschapsrecht