1 december 2010

Naar aanleiding van een aantal reacties, heeft de Raad van het IBR op 29 oktober 2010 de inleiding van het advies van 5 maart 2010 aangepast, betreffende de opdracht van de commissaris met betrekking tot de nieuwe staat XVIIIbis « Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden » van de toelichting bij de jaarrekening, waarvan kopij in bijlage.

Gerelateerd

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

De aard van de verbintenis van de commissaris bij de uitoefening van het commissarismandaat

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist