1 december 2010

Naar aanleiding van een aantal reacties, heeft de Raad van het IBR op 29 oktober 2010 de inleiding van het advies van 5 maart 2010 aangepast, betreffende de opdracht van de commissaris met betrekking tot de nieuwe staat XVIIIbis « Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden » van de toelichting bij de jaarrekening, waarvan kopij in bijlage.