20 mei 2011

Hierbij vindt u het advies 2011/5 van de Voorzitter van 20 mei 2011 betreffende de normen inzake de kwaliteitscontrole.

Gerelateerd

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Interview tussen de voorzitters van het CTR en het IBR ter gelegenheid van de publicatie van het actieplan CTR-CSR 2022

College van toezicht op de bedrijfsrevisoren publiceert actieplan 2022