28 december 2011

Hierbij vindt u het advies 2011/10 van de Raad van 28 december 2011 betreffende de toepassing van het nieuwe artikel 515bis van het Wetboek van vennootschappen dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap.