16 september 2020

Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werden nieuwe opdrachten aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd en werden bepaalde opdrachten, die reeds bestonden onder het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd.

Als bijlage vindt u de technische nota die betrekking heeft op de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV).

Deze technische nota is een actualisering van de “Praktische nota van het IBR van 5 februari 2016 bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een interimdividend (art. 618 W .Venn.)” en houdt de interpretatie van de Raad van het IBR in op datum van 28 augustus 2020.

De praktische nota van 5 februari 2016 wordt bijgevolg opgeheven.

Gerelateerd

Advies 2021/09: Toepassing van art. 7:83 van het WVV dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap – vervanging van advies 2011/10

Mededeling 2020/17: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een interimdividend (art. 618 W .Venn.)