20 januari 2012

Hierbij vindt u het advies 2012/01 van de Raad van 20 januari 2012 betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de waardering van een vordering op een vennootschap in moeilijkheden, ter gelegenheid van de inbreng van deze vordering in het kapitaal van dezelfde vennootschap.