7 januari 2015

Zoals reeds aangekondigd in IBR Advies 2013/04 wenst de Raad van het Instituut in voorliggend advies dieper in te gaan op de praktische toepasbaarheid van de drie uitzonderingen op het verplicht opstellen van een revisoraal controleverslag over de inbreng in natura, zoals geformuleerd in artikel 444, § 2 van het Wetboek van vennootschappen (en analoge artikelen 219, 222, 313, 395, 423, 477 en 602).