30 april 2019

Op 15 april 2019 werd het KB van 29 maart 2019 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikel 191quinquies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Gerelateerd

KB tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van heffingen op het zakencijfer van farmaceutische specialiteiten

Mededeling 2009/24: Farmaceutische sector - limietdatum: 30 september 2009

Mededeling 2009/02: Koninklijk besluit van 18 september 2008 - Farmaceutische sector