24 september 2009

Deze mededeling heeft tot doel de belangrijkste gewijzigde bepaling die van invloed is op het vóór 30 september 2009 uit te brengen verslag, samen te vatten, en een voorbeeld van verslag aan te bieden in het kader van voornoemde opdracht.

Gerelateerd

Advies 2019/11: Farmaceutische sector - KB van 29 maart 2019 - financiële steunregeling voor de boekjaren 2019 tot 2021

KB tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van heffingen op het zakencijfer van farmaceutische specialiteiten

Mededeling 2009/02: Koninklijk besluit van 18 september 2008 - Farmaceutische sector