13 januari 2009

KB van 18/9/2008 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van farmaceutische specialiteiten, ingesteld door de artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - revisoraal verslag vereist ten laatste op 30 september 2009.

Gerelateerd

Advies 2019/11: Farmaceutische sector - KB van 29 maart 2019 - financiële steunregeling voor de boekjaren 2019 tot 2021

KB tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van heffingen op het zakencijfer van farmaceutische specialiteiten

Mededeling 2009/24: Farmaceutische sector - limietdatum: 30 september 2009