3 maart 2021

Dit advies vervangt advies 2018/01 dat wordt opgeheven.

 

Gerelateerd

Mededeling 2018/11: Parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie

Het huidige referentiekader: de wet over niet-financiële informatie

Advies 2018/01: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag