3 maart 2021

Dit advies vervangt advies 2018/01 dat wordt opgeheven.

 

Gerelateerd

De auditor en de connectiviteit tussen de financiële en de niet-financiële informatie: hoe pakken we deze nieuwe uitdaging aan?

Déborah Fischer, bedrijfsrevisor, lid van de Commissie ESG van het IBR

Mededeling 2018/11: Parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie

Het huidige referentiekader: de wet over niet-financiële informatie