27 juni 2018

Op grond van artikel 96, § 4, voorlaatste lid van het Wetboek van vennootschappen is een dochtervennootschap vrijgesteld van het opstellen en openbaar maken van een verklaring niet-financiële informatie wanneer zij en haar dochtervennootschappen al in het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen door de moedervennootschap. In de praktijk blijken echter wat onduidelijkheden te heersen omtrent de precieze reikwijdte deze vrijstelling.
 
Als bijlage vindt u een parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie (Vr. En Antw. Kamer 2017-18, 12 maart 2018 (Vr. Nr. 2091 G. SMAERS)).

Gerelateerd

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

Het huidige referentiekader: de wet over niet-financiële informatie

Advies 2018/01: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag