18 maart 2021

Dit advies vervangt advies 2019/05.

 

Dit advies is bedoeld ter verduidelijking van het stelsel van beperking van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor in het licht van de recente wetgevende ontwikkelingen, waaronder de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna de “wet van 7 december 2016”) zoals gewijzigd door de wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie (BS 5 september 2018).

 

Gerelateerd

Benoeming commissaris en bescherming beroepstitels: IBR en ITAA komen tot gemeenschappelijke principes

Inge Vanbeveren, diensthoofd vaktechniek IBR

Advies 2019/05: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Mededeling 2018/15: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: herhaling van de rechtsbeginselen, update van de collectieve polis en AVG-dekking