3 maart 2021

Dit advies vervangt advies 2019/07.

 

Dit advies is een update van de omzendbrief 2014/03 van 13 juni 2014 betreffende de verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” van de internationale standaard ISQC 1, naar aanleiding van de goedkeuring van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna, de “wet over het revisoraat”).

 

Gerelateerd

Update van modeldocumenten op de website van het ICCI

Advies 2022/01: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – update van Advies 2021/02

Opheffing van enkele oude Koninklijke Besluiten