3 mei 2021

Aan de Juridische Commissie van het Instituut werd in 2012 gevraagd of een inbreng in natura in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals een BVBA, NV of CVBA, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen kan gebeuren.

In Advies 2013/01 Kapitaalverhoging door inbreng in natura in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en uitgifte van nieuwe aandelen nam de Raad van het IBR een advies aan op voorstel van de Juridische Commissie.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd Advies 2013/01, op voorstel van de Juridische Commissie, herbekeken en als volgt geherformuleerd ingeval van een inbreng in natura in een BV, CV of NV.

 

Gerelateerd

Advies 2023/06: Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2021/11

Update brochure 'Inbreng in natura'

Goedkeuring van de norm inbreng in natura en quasi-inbreng