4 mei 2023

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) is in werking getreden vanaf 1 januari 2020. Hiermee werden nieuwe opdrachten aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd en werden bepaalde opdrachten, die reeds bestonden onder het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd.

Op 27 januari 2023 besliste de HREB dat het verzoek tot goedkeuring van de ontwerpnorm onontvankelijk was. Om de procedure omtrent de ontwerpnorm te volgen, raadpleegt u de website van het IBR: Controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen (ibr-ire.be).

Dit advies wijzigt niet de huidige norm en vervangt niet de ontwerpnorm maar is bedoeld om ondersteuning aan de bedrijfsrevisoren te bieden bij de toepassing van de huidige norm in het licht van de wijzigingen doorgevoerd door het WVV. Dit advies beoogt de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt.

Gerelateerd

CBN-advies 2024/03 – Gevolgen van niet-uitgedrukte meerwaarden bij de ontbinding

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Vonnis ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde van 20 december 2022 en de aandacht voor de rechten en verplichtingen “buiten balans” zoals een putoptieovereenkomst

Steven De Blauwe, senior advisor regelgeving IBR

Vonnis ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde van 20 december 2022 en de aandacht voor de rechten en verplichtingen “buiten balans” zoals een putoptieovereenkomst

Steven De Blauwe, senior advisor regelgeving IBR