12 april 2019

Zoals reeds eerder aangekondigd op de laatste algemene vergadering van het IREFI, heeft mevrouw Ingrid De Poorter besloten het auditcomité van een financiële instelling te vervoegen. Op basis van een benoemingsprocedure heeft de Raad van Bestuur beslist om de functie van wetenschappelijk secretaris aan de heer Claude Louckx toe te vertrouwen.

Gerelateerd

IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022

IREFI Notice 2022/10: Update model reports prudential reporting 30 June 2022

IREFI Notice 2022/09: Attention points on 30 June 2022