12 april 2019

Ingevolge de werkzaamheden van de Werkgroep van uw Instituut en de afwezigheid van een bezwaar van de NBB aangaande de verspreiding, kan u in bijlage aan de huidige e-mail het voorstel van werkprogramma terugvinden opgesteld voor de aspecten « Data Quality ».

Het Instituut voor de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen beveelt zijn leden aan om dit werkprogramma te gebruiken en toe te passen gedurende uw werkzaamheden van trimestriële controle en de audit bij jaareinde van de staten van de prudentiële rapporten, door blijk te geven van een professioneel oordeel om rekening te houden met de specificiteiten van elke financiële instelling.

Wij blijven ter uwer beschikking voor elke bijkomende vraag die u aangaande deze mededeling zou hebben.

Gerelateerd

IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022

IREFI Notice 2022/10: Update model reports prudential reporting 30 June 2022

IREFI Notice 2022/09: Attention points on 30 June 2022