18 april 2019

Hierbij informeren wij u dat de NBB een nieuwe erkenningscampagne heeft gelanceerd voor revisoren die de erkenning wensen te verkrijgen voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij verzekeringsondernemingen. De procedure werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, op 11 april 2019.

Een revisor die zich kandidaat wenst te stellen dient uiterlijk op vrijdag 31 mei 2019 het dossier met zijn kandidatuur per e-mail toe te sturen aan de NBB, dienst Financiële Stabiliteit, AML Toezicht en Prudentieel Beleid van banken (Supolaudit@nbb.be).

De kandidaten van wie het dossier geldig werd bevonden, zullen worden uitgenodigd voor een mondelinge proef. De mondelinge proef zal in het derde of vierde trimester van 2019
plaatsvinden.

Gerelateerd

IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022

IREFI Notice 2022/10: Update model reports prudential reporting 30 June 2022

IREFI Notice 2022/09: Attention points on 30 June 2022