18 april 2019

Op 3 april 2019 heeft de Nationale Bank van Belgie haar circulaire NBB 2019-08 gepubliceerd. Deze circulaire heeft betrekking tot de verwachtingen van de Bank inzake de redactie door de erkende revisoren van het audit plan en het omstandig verslag.

Deze circulaire bevat een aantal aandachtspunten waarmee de erkende revisoren rekening dienen te houden bij de opstelling van de eerstkomende auditplannen en omstandige verslagen.