22 maart 2021

U vindt in bijlage een modelverslag dat de erkend revisor moet uitbrengen in het kader van zijn / haar audit van de openbaar te maken jaarlijkse boekhoudkundige gegevens door bijkantoren van kredietinstellingen.

Dit model verslag is illustratief. Het is onmogelijk alle feiten te beschrijven waarmee de erkende revisoren bij het opstellen van hun verslagen rekening moeten houden. De erkende revisoren zullen beroep moeten doen op hun professionele oordeelsvorming om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het betrokken bijkantoor, alsmede welke bijkomende aandachtspunten in hun verslag dienen opgenomen te worden.

Vragen of bedenkingen? Contacteer Claude Louckx (c.louckx@irefi-iraif.be).