23 juni 2021

De Bestuursraad heeft met de hulp van de betrokken Werkgroep en het Wetenschappelijk Secretariaat de bestaande NBB en FSMA modelverslagen voor de rapportering op 30 juni 2021 geactualiseerd.

De modelverslagen 2021 zijn beschikbaar in een “clean” en in een “track-changes” versie.

De modelverslagen worden enkel en alleen voor illustratieve doeleinden verstrekt. Het is onmogelijk alle feiten en situaties te beschrijven waarmee de Erkende Revisoren bij het opstellen van hun verslagen rekening dienen te houden. De Erkende Revisoren zullen beroep moeten doen op hun professionele oordeelsvorming om te bepalen welke conclusie tot uitdrukking dient te worden gebracht en welke bevindingen zij onder de aandacht menen te moeten brengen van de toezichthouders.

 

Gerelateerd

IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022

IREFI Notice 2022/10: Update model reports prudential reporting 30 June 2022

IREFI Notice 2022/09: Attention points on 30 June 2022