21 augustus 2014

In 2013 hebben het IBR en het ICCI het Pack Petites Entités - Kleine Entiteiten (Pack PE-KE) ter beschikking gesteld van de bedrijfsrevisoren. Dit pack is een hulpmiddel (toot) dat de confraters toelaat een controle van de jaarrekening van een kleine entiteit uit te voeren in het kader van de in België van toepassing zijnde ISA's, alsook de formalisering van de uitgevoerde werkzaamheden te vergemakkelijken. Op grond van het "Pack PE version !SA", dat werd ontwikkeld door de Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes (CNCC) in samenwerking met het IBR, werd het Pack PE-KE vl.O geactualiseerd.

De belangrijkste nieuwigheden van het Pack PE-KE v2.0 zijn onder meer: een vereenvoudiging van het aantal controlefasen ( 4 in plaats van 5 fasen); de opmaak van schema dat de op risico's gebaseerde aanpak illustreert; een betere zichtbaarheid van de !SA-vereisten; de uitwerking van ratio' s; de ontwikkeling van nieuwe functies in de matrixanalyse van de risico's.

Tijdens de workshops verbonden aan de vorming "ISA's voor kleine entiteiten" zal aan de hand van het Pack PE-KE v2.0 een casestudy uitgewerkt worden. Het Pack PE-KE v2.0 is vanaf heden voor de bedrijfsrevisoren beschikbaar via de website van het ICCI (www.icci.be), onder de rubriek "Publicaties", subrubriek "Model documenten".

Het Pack PE-KE is een evolutieve tool: bij het gebruik ervan zal u wellicht bepaalde bemerkingen of reacties hebben (de inhoud van de voorgestelde tools, de voorstelling van bijkomende tools, enz.). Ter verbetering van de volgende versies, moedigen wij u dan ook aan om deze over te maken op het volgend e-mailadres: info@icci.be.

Gerelateerd

Mededeling 2016/11: Publicaties op de website van het ICCI: ISA's die betrekking hebben op kleine entiteiten - Update Pack PE-KE en ISA checklists - Bevestigingsbrieven

Bericht: Feedback van de gebruikers van het Pack PE-KE

Mededeling 2013/02: ISQC1 en ISA’s: stand van zaken betreffende ISA-software en Pack PE-KE - werkzaamheden van de ICCI- helpdesk - vragen over de toepassing van deze standaarden