22 maart 2013

Teneinde u te helpen de toepassing van de ISA's zo goed mogelijk voor te bereiden en op voorstel van de Commissie SME/SMP, vindt u als bijlage een overzicht van de op de markt beschikbare software en hun financiële voorwaarden.

Gerelateerd

ISA's correct en pragmatisch toepassen? Overzicht van de beschikbare tools

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

Een nieuwe zoekmachine voor de IBR- en de ICCI-website

Voortaan alle informatie via één zoekactie

Advies 2021/02: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteits-beheersingssysteem – vervanging van Adviezen 2019/16 en 2017/05