8 november 2016

Deze mededeling heeft tot doel u te informeren over nieuwe tools die werden gepubliceerd op de website van het ICCI, en in het bijzonder modellen van bevestigingsbrief.

Bovendien werden er ook andere praktische tools gepubliceerd teneinde de confraters, die controles van KMO’s uitvoeren, te ondersteunen.

Gerelateerd

ISA's correct en pragmatisch toepassen? Overzicht van de beschikbare tools

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

Mededeling 2020/25: Uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2019/24: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan het WVV (termijn: 31/1/2020)