4 maart 2015

De Mededeling 0466/1 van  5 december 2014 aan de Vlaamse Regering vanwege mevrouw Annemie TURTELBOOM, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie voorziet in de mogelijkheid voor rechtspersonen die onder het toepassingsgebied van artikel 4, § 2 van het Rekendecreet vallen, om gebruik te maken van een verkort rapporteringssjabloon van jaarrekening. In zijn revisoraal verslag inzake single audit over de jaarrekening van 2014 zal de bedrijfsrevisor bijgevolg melding maken van het feit of de jaarrekening van de gecontroleerde entiteit volgens het volledig dan wel het verkort rapporteringssjabloon van jaarrekening werd opgesteld en ingediend.

Gerelateerd

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichte toepassing van het Belgisch model van de jaarrekening voor immigrerende vennootschappen'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Correctie van de jaarrekening'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermelding in de jaarrekening van de gegevens van de bestuurders en de commissaris'