30 mei 2024

*Tekst geschreven door ChatGPT gebaseerd op de twee samenvattingen gemaakt door Copilot Pro van de twee presentaties over AI gepresenteerd tijdens de academische zitting van de Algemene Vergadering van het IBR op 26 april 2024:

  • Aurélie Couvreur, Dites « bonjour » à l’IA, votre nouveau collègue !, 38 p.
  • Eddy Cardinaels & Judith Künneke, Auditing at warp speed: Is the profession ready for a future with AI?, 29 p.

Artificiële intelligentie (AI) transformeert de arbeidswereld radicaal, met meer dan 60 % van de taken die binnenkort door AI-systemen zullen worden uitgevoerd. Deze revolutie wordt aangedreven door generatieve AI, een disruptieve technologie die algoritmen en leermodellen gebruikt om patronen in data te analyseren en nieuwe inhoud te creëren. Generatieve AI ontwikkelt zich in een ongekend tempo, wat ongeëvenaarde productiviteitswinsten en een nieuwe kijk op innovatie biedt.

De productiviteitswinsten die door AI worden geboden zijn ongeëvenaard. Het maakt het mogelijk om taken sneller, vollediger en tegen lagere kosten uit te voeren. Echter, deze transformatie gaat gepaard met belangrijke uitdagingen, vooral wat betreft de impact op werkgelegenheid. Beroepen die op kennis zijn gebaseerd en functies die veel computerwerk vereisen, zullen bijzonder worden getroffen. Om zich aan te passen aan deze nieuwe omgeving, is het essentieel om menselijke vaardigheden te ontwikkelen zoals emotionele intelligentie, besluitvorming, empathie, onderhandeling, flexibiliteit, wendbaarheid, het oplossen van complexe problemen, kritisch denken, creativiteit, teammanagement en samenwerking.

Op het gebied van auditing biedt AI aanzienlijke mogelijkheden om processen te stroomlijnen. Het kan repetitieve taken automatiseren, informatie uit ongestructureerde data extraheren en grote datasets analyseren om patronen te identificeren. Echter, AI moet de rol van menselijke auditors niet vervangen maar eerder aanvullen. Menselijk toezicht blijft een fundamenteel onderdeel van auditing om overmatige afhankelijkheid van AI-systemen te voorkomen en optimale kwaliteit en betrouwbaarheid van audits te waarborgen.

Investeringen in AI zijn afhankelijk van de specifieke behoeften en de mate van menselijke betrokkenheid die nodig is. De vraag is misschien niet of we in AI moeten investeren, maar eerder wanneer we dat moeten doen. Auditkantoren moeten ook ethische overwegingen in verband met het gebruik van AI in overweging nemen. Het is cruciaal om de verantwoordelijkheden met betrekking tot potentiële fouten van AI-systemen aan te pakken en de vertrouwelijkheid van data te waarborgen, evenals de eerlijkheid, verantwoordelijkheid en transparantie.

Om AI effectief te gebruiken, is het essentieel om te leren hoe met deze systemen te interageren en hun gebruik aan te passen aan de specifieke behoeften van elke cliënt. Ondanks een zekere aversie tegen algoritmen, is deze terughoudendheid minder uitgesproken wanneer de schattingen van cliënten zijn gebaseerd op subjectief bewijs. Zo kan de samenwerking tussen mens en AI het auditproces verrijken, mits er een evenwicht wordt behouden tussen automatisering en menselijk toezicht.

Concluderend, AI transformeert de auditprocessen en de arbeidswereld in het algemeen diepgaand. Hoewel het aanzienlijke voordelen biedt op het gebied van productiviteit en efficiëntie, vereist het ook een aanpassing van menselijke vaardigheden en rigoureuze ethische management om de voordelen te maximaliseren en de risico's te minimaliseren.


Gerelateerd

'Enhancing Audit Quality' - Toespraak van IFIAR voorzitter Janine van Diggelen op het International Audit Congress, 8 september 2015

IFIAR blijft bezorgd over kwaliteit audit bij beursgenoteerde ondernemingen