9 maart 2015

Het Internationaal forum van de toezichthouders op auditors (IFIAR) heeft zijn jaarlijkse rapport gepubliceerd over de resultaten van de controles uitgevoerd bij de zes grootste wereldwijde auditnetwerken. Het IFIAR merkt op dat de tekortkomingen vastgesteld in het kader van de controles uitgevoerd bij de beursgenoteerde vennootschappen en belangrijkste financiële instellingen in grote lijnen vergelijkbaar zijn met deze vastgesteld in de voorgaande jaren.

De meeste tekortkomingen vastgesteld bij beursgenoteerde vennootschappen hebben betrekking op de vereisten voor waardering tegen reële waarde, interne beheersing en opbrengstenerkenning.

De tekortkomingen vastgesteld bij financiële instellingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de vereisten voor bijzondere waardevermindering op leningen, interne beheersing en waardering van effecten en deelnemingen.
 
Het IFIAR beveelt de netwerken aan om de oorzaken van de vastgestelde tekortkomingen te onderkennen en een actieplan met corrigerende maatregelen op te stellen. In dit verband wijst het IFIAR op het belang van voortzetting van de dialoog met de netwerken.
 
De enquête peilde bij zijn leden naar eventuele in hun rechtsgebieden vastgestelde significante veranderingen in auditkwaliteit ten opzichte van de voorafgaande controlecyclus. De antwoorden waren gebaseerd op het oordeel van de responderende IFIAR-leden en kunnen al dan niet worden beschouwd als een evaluatie van de mate van auditkwaliteit op basis van meetbare factoren. De meningen verschillen. Van de ondervraagde toezichthouders meldden er zeven een algehele verbetering terwijl elf van hen geen significante verandering en zes zowel een voor- als achteruitgang in kwaliteit aangaven. Slechts één toezichthouder meldde een algehele achteruitgang in auditkwaliteit in zijn rechtsgebied.
 

Gerelateerd

Update ESEF-rapporteringshandboek

Brochure over de impact van de audithervorming op de genoteerde vennootschappen

IFIAR publiceert inspectieresultaten 2015