24 september 2015

Op 8 september 2015 gaf IFIAR-voorzitter Janine van Diggelen een speech op het International Audit Congress dat door de Turkse accountantstoezichthouder POA werd georganiseerd in Istanbul, Turkije.

In haar speech legde zij uit hoe het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) is gevormd, waar deze internationale organisatie voor staat, alsook wat IFIAR verwacht van (internationale netwerken) van accountantsorganisaties. IFIAR gaat in verschillende gremia de dialoog aan met accountantsorganisaties met het doel de audit quality op een hoger niveau te brengen. Zij gaf aan dat een belangrijk instrument daarbij de jaarlijkse rapportages over de Inspection Findings Survey zijn, waarin toezichtbevindingen van alle IFIAR leden op geaggregeerd niveau gepresenteerd en geanalyseerd worden.

Voor de komende jaren is ook de input van IFIAR op het proces van ontwikkelingen van accountantsstandaarden door de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) en de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) van groot belang, alsmede de onderlinge informatie-uitwisseling tussen IFIAR leden op basis van een multilaterale overeenkomst die afgelopen zomer is goedgekeurd door de IFIAR leden.

Aan het eind van haar speech benadrukte de IFIAR-voorzitter nogmaals het belang en de noodzaak van het verhogen van de kwaliteit van wettelijke controles en de kwaliteitsbeheersing en -bewaking door accountantsorganisaties wereldwijd.

Speech by IFIAR Chair at International Audit Congress 2015 - Istanbul, Turke

Gerelateerd

IFIAR blijft bezorgd over kwaliteit audit bij beursgenoteerde ondernemingen