1 april 2015

De nieuwe promotie bedrijfsrevisoren (revisoren die de eed hebben afgelegd in de loop van 2014) werden op 27 maart verwelkomd door de voorzitter van het IBR, de Raadsleden en de diensthoofden.

Tijdens de receptie werden vragen gesteld en ideeën uitgewisseld over de werking van het Instituut.

Tijdens zijn toespraak moedigde voorzitter Daniel Kroes de jonge bedrijfsrevisoren aan om zich te engageren in de commissies en werkgroepen, hun mening te laten horen op de social media sites en als ambassadeurs van het beroep op te treden.  

U vindt de foto's van het evenement hier.

Gerelateerd

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2022

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2021