10 december 2020

Sinds een 20-tal jaar beschikt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) over een brochure met betrekking tot de economische en financiële informatie die moet worden verstrekt aan de leden van de ondernemingsraad. Deze brochure werd recent geactualiseerd met het oog op de nieuwe samenstelling van de overlegorganen na de sociale verkiezingen. De aanpassingen in de wetgevende brochures beperken zich in dit stadium hoofdzakelijk tot het actualiseren van de verwijzingen naar de relevante wetgeving (nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wetgeving inzake niet-financiële informatie…). Binnen de CRB wordt momenteel wel een diepgaandere reflectie gehouden over de toekomst van het sociaal overleg op ondernemingsniveau, en meer in het bijzonder met het betrekking tot het KB van 1973. Voor alle duidelijkheid: de aanpassingen hebben nog geen betrekking op deze diepgaandere reflectie.

Daarnaast werd eveneens een wetgevende brochure en een didactische brochure uitgebracht over de bespreking van de EFI binnen de CPBW’s bij afwezigheid van een ondernemingsraad, vanuit de vaststelling dat de leden van de CPBW vaak nog onvoldoende vertrouwd zijn met de EFI. Deze brochures krijgen voortaan een prominentere plaats op de website van de CRB, waarbij een schema eveneens aangeeft welke informatie aan welk orgaan moet worden bezorgd.

U vindt deze informatie hier: Organisatie van de economie : Informatie door de ondernemingen te verstrekken (fgov.be).

In de inleidende tekst van deze brochure werd een verwijzing gemaakt naar de brochure die het IBR heeft opgesteld in samenwerking met het VBO, het ACV, het ABVV en het ACLVB, met 24 praktische tips voor de bedrijfsrevisor, het ondernemingshoofd en de werknemersvertegenwoordiger betreffende de ondernemingsraad en de EFI. U kan deze hier vinden: 24 praktische tips voor een goede werking van de ondernemingsraad.

Het IBR werkt op dit ogenblik samen met voormelde partners en Unizo aan een update van deze praktische tips, die begin 2021 zal verschijnen.

 

Gerelateerd

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!

24 praktische tips moeten na COVID de rol van de bedrijfsrevisor duidelijker maken in het voortbestaan van organisaties

Sociale partners en bedrijfsrevisoraat hernieuwen hun akkoord over ‘24 praktische richtlijnen’ voor de ondernemingsraad

Persbericht: sociale partners en bedrijfsrevisoren publiceren 24 praktische tips voor een goede werking van de ondernemingsraad