17 april 2019

De auteurs van deze studie voerden een diepgaande analyse uit van de evolutie van de concentratie, de concurrentie en de kosten in de EU-auditmarkt, vóór en na de audithervorming. Op basis van data uit archiefdatabanken en een enquête toonden ze aan dat de concurrentie tussen de auditverstrekkers, de auditkosten, alsook het marktaandeel van de niet-Big 4 en het aantal joint-audits is toegenomen. De honoraria voor de niet-controlediensten van de benoemde auditor zijn afgenomen.

Dowwnload de studie

Auteurs

Marleen WILLEKENS (PI), KU Leuven & BI Norwegian Business School
Simon DEKEYSER, KU Leuven
Ines SIMAC, KU Leuven

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR

Mededeling 2017/05: Impact van de wet van 7 december 2016 en van de audithervorming op de organisatie van het bedrijfsrevisorenkantoor