4 juni 2021

De FSMA richt een procedure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het oog op de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, gereglementeerde vastgoedvennootschappen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Kandidaatstellingen moeten uiterlijk op woensdag 1 september 2021 schriftelijk worden gericht aan de FSMA, secretariaat van de dienst Policy, Juridische dienst en Internationale relaties, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Daarnaast moeten de kandidaatstellingen (incl. alle dossierstukken) ook per e-mail aan de FSMA worden gericht op volgend e-mailadres: policy@fsma.be.

Lees meer in de mededeling FSMA_2021_12

Gerelateerd

IREFI Notice 2023/04: FSMA permanent learning 2023

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen - Oproep voor kandidaten

IREFI Notice 2023/03: Update model reports prudential reporting